Vzkaz Magických karet emocí a co nám sdělují na týden od 14.9. – 20.9. 😍

Vzkaz Magických karet emocí a co nám sdělují na týden od 14.9. – 20.9.
První karta je Očekávání.
Emoce očekávání je spojená s šestou čakrou, která souvisí s vírou. Zhmotňuje se to, co očekáváte a je důležité, jaké pocity s tím máte spojené. Myslete jen na dobré a každý pocit obavy zrušte a nerozvíjejte ve své mysli.
Co očekáváte v nejbližší době? Je to něco v oblasti práce nebo vztahu? Karta očekávání souvisí s tvořivostí, to znamená, s jakými emocemi tvoříte svá očekávání? O čem jste přesvědčeni, čemu věříte? Že se vaše očekávání naplní anebo ne? Jaký z toho máte pocit? Je vaše očekávání tvořeno s radostí a s láskou?
Karta radí.
To co očekáváte, se naplní tak, jak tvoříte. To, co je tvořeno s radostí a s láskou, dopadne tak, jak si z celého srdce přejete. Pokud očekáváte s pochybností, obavami a váháním, taky tvoříte, ale jiným směrem. Vše je tak, jak má být. Máte obavy, pochybnosti, tak je zrušte, jestliže vám to nejde, tak vám tyto emoce dávají najevo, že to není nic pro vás.
Druhá karta je Úleva.
Tato emoce je spojená s třetí čakrou. Jestliže cítíte jakýkoliv tlak v oblasti žaludku, zeptejte se sami sebe, jaký pocit vám tam leží. S čím nebo s kým má tento pocit souvislost? Tlak v této oblasti je signál k tomu, že je potřeba něco uvolnit. Jaké myšlenky tento tlak způsobily? Co si myslíte o dotyčném člověku, situaci nebo okolnosti?
Karta radí. 
Zeptejte se sami sebe nahlas a nahlas si taky odpovězte. Dejte to ze sebe ven. Uvidíte, jak se z vás najednou něco odplaví, a budete v sobě vnímat krásný pocit úlevy. A nejen to. Tento týden se dozvíte to, na co s napětím čekáte. Pocítíte úlevu.
Nalaďte se už teď na to, že to, co si právě teď přejete, se uskuteční podle vaší vibrace. Je pro vás něco v tomto týdnu důležité? Berte to jako hotovou věc, že se to splní, podle vaší vibrace radosti.
Podívejte se na noční oblohu a na hvězdy, poděkujte v duchu a projevte vděčnost, za vše, co máte.
Třetí karta je emoce Pesimismus.
Tato emoce je spojená s první čakrou a s okolnostmi, které tento pocit spouštějí. Vaše určitá přesvědčení vám brání vidět tyto situace optimisticky. Může se to týkat v oblasti vztahů, práce, zdraví, financí anebo určité situace, které kolem nás momentálně probíhají.
Karta radí: 
Je nutné si uvědomit, že cokoliv se děje, je možné změnit a začít změnou uvnitř sama sebe. Emoce pesimismu je reakce na vnější situaci a je dobré se zeptat, proč tu situaci vidíte tímto způsobem.
Dejte si otázku: „Proč jsem o tom, přesvědčená?“
Zeptejte se: A co by se stalo, kdyby to dopadlo tak, jak si myslím? Tím uvolníte tlak a už jen tím, že si odpovíte, tak se vám uleví.
A potom vyzkoušejte protipól pesimismu a to je optimismus a zeptejte se sami sebe: „A co když to všechno dobře dopadne?“
A co nám celkově sdělují karty emocí na tento týden?
Karty emocí Očekávání, Úleva a Pesimismus nám sdělují, že v tomto týdnu k nám přicházejí energie nových příležitostí, to znamená, zasazená semínka z minulých týdnů našich aktuálních přání, se začínají probouzet k životu. Každé přání má v sobě energii potřebnou k jeho splnění.
Karty nabádají ke zvýšené vnímavosti na to, co si doopravdy přejeme. Tam kde nebudete v souladu s vaším přesvědčením a vírou, tam nic nepořídíte a nic nemůže vyrůst. Nenechte se stahovat vibračně dolů pesimistickými úvahami, ale hledejte takové myšlenky, které vám přinášejí úlevu. Buďte odvážní. Mějte odvahu ke změnám.
Karty se ptají:
1. Očekávání: Co očekáváte ve svém životě?
2. Úleva: Hledíte do budoucna optimisticky nebo pesimisticky?
3. Pesimismus: Vidíte překážky nebo příležitosti?
Zadívejte se pozorně na karty, v jakém pořadí leží, a nechte je na sebe intuitivně působit. Nalevo karta symbolizuje minulost, uprostřed je přítomnost a napravo je budoucnost. Zadejte si otázku, co potřebujete právě vědět.
Jaká myšlenka se vám v hlavě objevila? To jste dostali odpověď.
Je nutné pamatovat na zákon přitažlivosti a znovu si připomínat, na co myslím, co cítím, jaké vibrace vytvářím ve svém vnitřním světě, tak se projevuje vnější realita.
„Vesmír nám vzkazuje, ukaž své dobré vibrace a já ti ukážu zázraky.“
Už teď se těšte, jak se váš život změní k lepšímu.
Pochvalte se za všechno, co se vám podaří.
Poděkováním a vděčností znásobujeme to dobré.
Začněte si všímat věcí, které probíhají dobře.
A jedna afirmace na tento týden: „Mohu dostat jen to, co jsem připraven/a přijmout“ ❤️
Věřím, že jste si našli ve výkladu, to, co se vám právě hodí.
Mějte krásný a magický týden nabitý vzrušujícími energiemi.
Přeji vám krásný a úspěšný týden.
Mějte se krásně a opatrujte se.
Milena Machurová
Autorka Magických karet emocí. Motivátorka a podporovatelka dobrých pocitů, která pomáhá lidem výkladem z karet emocí, ujasnit si pocity v rozhodování, v běžných i nezvyklých životních situacích a inspiruji k tomu, že každý z nás může objevit své světlo. S vášní a touhou ukazuji cestu každému, kdo má zájem, jak se cítit skvěle ve svém těle a jak se cítit dobře na duši. Žena s vášní k zázrakům, jak funguje naše mysl, tělo a emoce. Vizionářka s obdivem k Vesmíru a jeho zákonům. Autorka šesti e-knih: Zázraky se dějí aneb Jsi kočka, Restart Emocí, Tajemství života, Andělský tanec emocí, Magické metody, Magické otázky. FB: Zakladatelka a autorka fanpage Zázraky se dějí Více informací o mně najdete zde: Můj příběh
Komentáře