Hladíte svou duši?

Hladíte svou duši?
Dotýkáte se tak Boha.

Příběh o lásce. ❤️

Byl jednou jeden malý ostrov a na něm žilo mnoho bytostí.
Štěstí, Lítost, Vědění a Láska, spolu s dalšími city.

Jednoho dne se city dozvěděly, že se ostrov brzy potopí.
Každý se chystal ostrov opustit, až na Lásku.

Láska trvala na tom, že vydrží až do poslední minuty.

O pár dní později, když se ostrov užuž potápěl,
Láska si pomyslela, že požádá o pomoc.
Uviděla, jak kolem pluje Bohatství na veliké lodi.

Láska se zeptala: „Bohatství, vezmeš mě s sebou?“

Bohatství odpovědělo: „Ne, má loď je naložená zlatem, stříbrem a poklady. Není tu pro tebe místo.“

Pak Láska spatřila Marnivost na velkolepé lodi, a tak požádala: „Marnivosti, pomoz mi prosím!“

Marnivost řekla: „Nemůžu ti pomoci. Jsi mokrá a mohla bys mi zašpinit mou krásnou loď.“

Když kolem plula Lítost, Láska ji požádala o pomoc: „Lítosti, nech mě plout s tebou.“

„Ach, já jsem tak smutná, chci prostě být sama!“ odpověděla Lítost.

Pak kolem plula Radost, ale pro své potěšení Lásku neslyšela.

Najednou se ozval hlas: „Pojď sem Lásko. Já tě vezmu s sebou.“

Byl to stařec. Láska byla nad očekávání potěšena a zapomněla se zeptat na jeho jméno.
Když dorazili ke břehu, stařec odešel.

Láska byla vděčná a zeptala se jiného starce na jméno toho, který ji právě zachránil.

„Jmenuje se Čas,“ odpovědělo Vědění.

„Čas?“ ptala se Láska, „proč by mi Čas pomáhal?“

Vědění se usmálo: „To proto, že jen Čas může pochopit,
jak ohromná Láska je.“

Mějte se krásně a přeji vám, ať je vaše duše hlazená a šťastná. ❤️

S láskou Milena ❤️

Milena Machurová
Autorka Magických karet emocí. Motivátorka a podporovatelka dobrých pocitů, která pomáhá lidem výkladem z karet emocí, ujasnit si pocity v rozhodování, v běžných i nezvyklých životních situacích a inspiruji k tomu, že každý z nás může objevit své světlo. S vášní a touhou ukazuji cestu každému, kdo má zájem, jak se cítit skvěle ve svém těle a jak se cítit dobře na duši. Žena s vášní k zázrakům, jak funguje naše mysl, tělo a emoce. Vizionářka s obdivem k Vesmíru a jeho zákonům. Autorka šesti e-knih: Zázraky se dějí aneb Jsi kočka, Restart Emocí, Tajemství života, Andělský tanec emocí, Magické metody, Magické otázky. FB: Zakladatelka a autorka fanpage Zázraky se dějí Více informací o mně najdete zde: Můj příběh
Komentáře