Může dobro vyvolat zlo?

Může dobro vyvolat zlo?

Ano!

Když dobro soucitu a empatie jedince vidí, jak člověk záměrně ubližuje druhému člověku a přivádí ho k utrpení, vznikají pocity nenávisti k tvůrci zlých činů.

Od nenávisti není daleko k pomstě.

Z pomsty se rodí boj.

A tak se člověk dostává do začarovaného kruhu.

Z boje vzniká ještě silnější pocit nenávisti a touhy po pomstě.

Zlo zvítězilo a přetáhlo dobro na svou stranu.

Pomoc bližnímu svému je v pořádku, ale nenechte se zatáhnout do karmy druhého člověka. Každý z nás má svou karmu a svou realitu stvořenou z víry, myšlenek a emocí. Vy nemůžete mít ani potuchy, co druhý člověk potřebuje pro svůj duchovní rozvoj.

Pokud se emočně spojíte s utrpením druhých a budete prožívat negativní emoce, zanedlouho se stanou vaší součástí.

Pokud jsme zaplaveni negativní energií, trpí tím vnitřní orgány a celé tělo. Důležité je uvědomit si, že máme čistící systém – naše srdce. Nechte vše vyčistit ve vašem srdci.

A co to vlastně znamená?

Dám příklad.

Velmi se mě emočně dotýká, když vidím lidi s maskami a jak vedou za ruku své malinké děti a ti mají stejně zapláclou pusu pitbulí maskou.

Ale už se od toho odpoutávám. Každý z nás má svou karmu. Bohužel nikoho z nás ve škole neučili, jak se tvoří realita. Co jsou to přírodní, spirituální, vesmírné zákony. Jak můžeme tvořit a měnit svůj život. Neučili nás nic o zhmotňování, o energiích.

Mnoho lidí netuší, do jaké hloubky škodí sami sobě a svým dětem.

Žijeme ve spirituální válce dobra a zla. Odvedením pozornosti na zdraví a peníze, které souvisí s životními potřebami, vzniká tlak. Tlakem vzrůstají existenciální obavy a strach. Tak narůstá vnitřní boj a strach o přežití a naplnění základních životních potřeb člověka.

Myšlenky a víra jsou mocné a dokážou ovládnout srdce i celé tělo. Váš rozum – ne city, dokáže proměnit potencionální zlo vzniklé z negativních emocí na dobro. Najít porozumění pro člověka.

Naše hlava má v rukou náš cit.

Všechny negativní energie, které prožíváme, plynou jen z vlastní nespokojenosti se sebou samými.

Člověk, který miluje sám sebe, už není schopen kritizovat a odsuzovat druhé, není schopen zraňovat ani být zlý.

Láska k sobě samému je základem lásky k druhému. Pocítíte-li lásku sami k sobě, začnete dostávat to, po čem každý člověk nejvíc touží, lásku. Tím se zcela promění váš život.

Tím, že si sami poskytneme to, co potřebujeme a po čem toužíme, tedy lásku, z nás udělá velmi empatické a laskavé bytosti.

Indiáni říkají, že v každém člověku je dobrý a zlý vlk. Silnější je ten, kterého právě živí.

 

Mějte se krásně a buďte emočně svobodní.

S láskou Milena.

 

 

Milena Machurová
Autorka Magických karet emocí. Motivátorka a podporovatelka dobrých pocitů, která pomáhá lidem výkladem z karet emocí, ujasnit si pocity v rozhodování, v běžných i nezvyklých životních situacích a inspiruji k tomu, že každý z nás může objevit své světlo. S vášní a touhou ukazuji cestu každému, kdo má zájem, jak se cítit skvěle ve svém těle a jak se cítit dobře na duši. Žena s vášní k zázrakům, jak funguje naše mysl, tělo a emoce. Vizionářka s obdivem k Vesmíru a jeho zákonům. Autorka šesti e-knih: Zázraky se dějí aneb Jsi kočka, Restart Emocí, Tajemství života, Andělský tanec emocí, Magické metody, Magické otázky. FB: Zakladatelka a autorka fanpage Zázraky se dějí Více informací o mně najdete zde: Můj příběh
Komentáře