GPS- VÁŠ GENIÁLNÍ POZITIVNÍ SYSTÉM

happy-1194447__180

 • Smyslem života je cítit radost a cítit se dobře.
 • Vaše schopnost hluboce cítit je váš největší dar.

 • Negativní emoce ukazují, že vaše přesvědčení je v rozporu s vaší touhou.
 • Pokud se vám cokoliv nelíbí, změňte to.
 • Když si přejete cokoliv změnit, musíte být ve vibrační shodě s tím co chcete.
 • Zaměřená pozornost a rozhodnutí  je největší síla ve vesmíru.
 • Zaměřením pozornosti na cokoliv se stává vaší realitou.
 • Co očekáváte, to také dostanete.
 • Váš život se odvíjí podle vašich myšlenek.
 • Vaše štěstí záleží na tom, jak danou situaci nebo jev vysvětlíte…buď sobě nebo ostatním.
 • Tak jak si něco vysvětlíte, takové si způsobíte pocity.
 • Podle pocitů se pak následně ohýbá realita.
 • Každá myšlenka je vibrací a má přitažlivou sílu.
 • To co si je podobné je přitahováno na základě vibrací.
 • Cokoliv se vám děje, jste zhmotnili a přitáhli k sobě na základě vašich vibrací.
 • Vaše touhy, přesvědčení, láska, smutek, radost, strach, vztek, vytvářejí vaše vibrace.
 • Vibrace jsou vaše aktivované pocity.
 • To co cítíte, vibračně  k sobě přitahujete.
 • Negativní emoce jsou dary, neboť nám ukazují cestu ke spirituální zralosti.
 • Magická přeměna negativních pocitů se děje, když si je uvědomíte a změníte myšlenky.
 • Slova jsou vyjádření emocí.
 • Slova jsou energie vašich pocitů.
 • Slova jsou vibrace.
 • Poslouchejte víc než slova, to co je za nimi.
 • Slova a touhy zapřičiňují, že  z vás vyzařují vibrační signály.
  • Tyto vibrace podle Zákona přitažlivosti  k vám přivolávají vibrační shodu lidí, okolností a věcí.
  • Jakmile se naučíte rozpoznávat pocity naladění ve vztahu k pocitům nenaladění,začnete účinně používat svou navigaci.
  • Vaše GPS – Geniální Pozitivní systém vám ukazuje, jestli vytváříte co opravdu chcete.

  • Vědomé vnímání jak se cítíte je ukazatelem,  jestli jdete správně.
  • Vnímejte  záměrně myšlenku a věnujte ji dobrou pozornost, jak se při ní cítíte.
  • Změnou negativní myšlenky na pozitivní je alchymie  a zároveň cesta k radosti a štěstí.
  • Není nic důležitějšího než to- CÍTIT SE DOBŘE.

  •                                                  Láska

Milena Machurová
Autorka Magických karet emocí. Motivátorka a podporovatelka dobrých pocitů, která pomáhá lidem výkladem z karet emocí, ujasnit si pocity v rozhodování, v běžných i nezvyklých životních situacích a inspiruji k tomu, že každý z nás může objevit své světlo. S vášní a touhou ukazuji cestu každému, kdo má zájem, jak se cítit skvěle ve svém těle a jak se cítit dobře na duši. Žena s vášní k zázrakům, jak funguje naše mysl, tělo a emoce. Vizionářka s obdivem k Vesmíru a jeho zákonům. Autorka šesti e-knih: Zázraky se dějí aneb Jsi kočka, Restart Emocí, Tajemství života, Andělský tanec emocí, Magické metody, Magické otázky. FB: Zakladatelka a autorka fanpage Zázraky se dějí Více informací o mně najdete zde: Můj příběh
Komentáře