Šachová partie dobra a zla

Symbolika šachu a našeho života.

Pád věže

Malé filozofické zamyšlení k situaci v Paříži.

Znázornění našeho života a světa, v kterém žijeme, můžeme vidět v symbolice hry šachy. Žijeme v duálním světě, černá a bílá, dobro a zlo, život a smrt, láska a nenávist, jing a jang. Spousta chyb se dělá z nevědomosti, protože chybí informace. Když se hodnotí určitá situace, záleží na tom, nakolik rozšířenou optikou vědění se na tuto událost člověk dívá. V Delfách se říká: „Poznej sám sebe a poznáš všechno mimo sebe.“ Teprve v poznání dochází k Jednotě.

Odkud se bere zlo?

Abychom poznali makrosmos, musíme pozorovat co se děje v mikrokosmu. Mikrokosmos, to je náš život a vše, co se děje kolem nás. Vesmír se odráží taky v našem těle a v každé naší buňce. Jaký je náš svět? Jak ho vidíme? Přátelsky nebo nepřátelsky?

Šachy symbolizují svět a společnost. Vnitřní i vnější svět. Co se kolem nás děje a jaké je naše postavení v něm. Na jakém místě stojíme a kde se chceme posunovat.

V 11. století církev šachy zakázala. Neměla je v lásce. Knihy a šachy byly obecně ve váženosti v zemích, kde byla kultura rozkvětu. Můžeme vidět, že i ve 21. století má církev problém s knihami. Jak se stalo před nedávnem v Polsku, a knihy se pálily na hranici jako by byl stále středověk. Manipulace s lidmi, co se smí a co se nesmí číst je návratem do minulosti.

Svět je rozehraná šachová partie, kterou hrají dva hráči. Dobro a zlo. Světlo a tma. Je to Vesmírná hra, Vesmírných sil a hráči se přitom baví. Pozorují hru a znají zákony této hry. Každý posun ovlivňuje děj budoucí. Černá se posunuje směrem k bílé a symbolicky chce ovládnout, dát šachmat králi, aby byl bezbranný. Pokud se bílá posunuje k černému králi, záleží na tahu, jestli bude dobrý nebo špatný. To vyžaduje chytrost a znalost matových vedení a dalekosáhlý propočet tahů do budoucnosti. Kdoví jestli někoho nenapadne další nesmysl a začnou pálit i šachy?

Jsou tady i Stínoví hráči, kteří sledují tuto šachovou hru Vesmírných sil. Snaží se šachy ovládnout a zasahovat do hry.

Na šachovém poli jsou pěšáci, což jsou lidé ve společnosti jako otroci, drženi v zajetí peněz. Pokud chtějí přežít, musí hrát tuto hru. Když je jejich cílem hon za penězi, díky kterým získají svobodu, tak přijde čas, kdy si uvědomí, že to byla pouze iluze svobody. Každý člověk najde svobodu jen ve své mysli.

Koně symbolizují zvířata, která jsou pro lidi nápomocní přátelé. Instinktivně ví, že existuje potravinový řetězec a přesto očekávají spasení a záchranu sama sebe. Protože to jsou oddaní přátelé na život a na smrt, bolestně respektují rozhodnutí člověka.

Střelci jsou ve službě společnosti jako vojáci, policie a všechny „ochranné“ složky. Jsou ochotni poslouchat rozkazy, na základě svého vnitřního přesvědčení. Slyší na slovo moc. Jsou manipulovatelní, programovatelní a využíváni k „vyšším zájmům a cílům.“

Věže jsou symbolicky materiální statky, které dokážou blokovat posun.

Dáma je srdcem, vnitřním rádcem, intuicí a ochráncem. Pokud ztratíme intuici, naše vnitřní já, ztrácíme svou duši a je v ohrožení náš život. Je to naše královna.

Král a dáma je mužská a ženská energie, jing a jang v rovnováze. Neustálé prolínání energií ve střídavém proudu. Tak jako samotný život, který je v proměnlivých cyklech. Jednou jsme dole jednou nahoře. Nic není statické. Příroda je stále v pohybu. Co se přestane hýbat, umírá.

Není důležité, co si o této šachové partii myslíte, ale jak prožíváte tuto hru. Komu dáváte svými emocemi energii? Rozčílíte se nad tahem hráče zla. Vzal vám věž? Věřte, že z toho má škodolibou radost a dělá mu dobře vaše znechucení. Chcete ho tím krmit?

Může se ztratit víra a naděje, že dobro prohrává a zlo má šanci zvítězit?

Dokážou materiální statky, které vydržely po staletí a jsou symbolikou víry a kultury národa, vyvolat tyto pochybnosti? Dokáže se při zborcení a spálení ohněm této symboliky, zablokovat posun lidstva vpřed?

Samozřejmě, že ne. Dějiny jasně ukazují, co jeden člověk dokáže druhému člověku udělat, přesto právě víra v něco většího, co nás přesahuje, dávala odjakživa lidem obrovskou sílu, odvahu a naději v utrpení. Přestože všechno kolem bylo zničeno a spáleno na popel.  I když se může vést o duši boj, lidská duše je nesmrtelná.

Stačí odstoupit ze šachovnice a přidat se na stranu „hráče“ Dobra. Stačí věřit, že ať udělá jakýkoliv tah jeho protihráč, jste skálopevně přesvědčeni, že Bůh je velmistrem v šachách a nakonec je to vždy on, kdo v každé hře dává protihráči šach mat.

Kam došlo lidstvo v evoluci?

Dochází k transformaci a ke změnám na šachovém poli. Pěšáci na jedné straně se budou nahrazovat naprogramovanými roboty, kteří se budou pohybovat podle plánu, budou lehce ovladatelní a dokážou ze hry rychle vyřazovat pěšáky. Teprve budoucnost ukáže, jak si s nimi dokáže poradit dáma a král. Naše duše, intuice, muž a žena. V poslední době označení např. je to „genderové“ nebo je to „sexistické“, je víc než pokrytecké, kdy média propagují násilí a hrubý sex, jak ve filmech, tak v hudbě. Vyjádřování o rozdílech a nerozdílech mezi muži a ženami, které se zvrhlo ve frašku nebo vyřazování pohádek pro děti, které jo a které ne, to je ukázkou šílenství, nemocné mysli a ztráty zdravého rozumu. Je to manipulace s jing a jang. Násilné vnucování úsudku, co je a co není dobré…podle koho? Manipulace s muži a ženami, zatlačit je do nepřirozených rolí a změnit jejich základní přirozené funkce. Nevěřte všemu, co vidíte a slyšíte, spousta věcí a dějů se odehrává skrytá ve stínu. Víte o tom, že teprve v roce 2014! uznal Americký Státní zdravotní ústav, že ženské buňky jsou naprosto rozdílné od mužských a teprve v této době byly zařazeny do lékařských studií financovaných vládou! My ženy jsme po generace pojídaly léky, které byly vyráběny pro mužská těla. Co to udělá s ženským tělem, s hormony, s DNA… to si nejspíš nikdo z nás pořádně nedovedeme ani představit.

Na vstup do hry se jako další připravují vysokofrekvenční sítě 5G, které značně ztíží podmínky a tyto frekvence budou útočit. Na mužskou a ženskou energii. Opět bude záležet na naši duši, která vnímá intelekt i emoce, jak v této hře uspěje a jestli zvítězí jak rozum, tak i city. Tady na zemi je to hra s naší duší. Figurky jsou ve hře nastaveny. A je na každém člověku, ať už stojí na jakékoliv straně a v jakékoliv pozici, jak bude hrát. S citem, intuicí a moudrostí anebo nemilosrdně, tvrdě a bez citu.

Pokud máte cit pro Dobro, nemusíte se ničeho obávat. Věřte, že ve vašem světě je všechno v pořádku a vše se děje pro vaše dobro. Jen abyste tomu uvěřili, musíte odstoupit stranou od šachovnice a dostanete rozšířenou optikou, úplně jiný pohled a obraz. Zjistíte, že nemusíte vůbec hrát, když budete opravdoví. Přestanete si na něco a někoho hrát. Stanete se pozorovatelem hry. Nesoudíte, nehodnotíte, pouze pozorujete.

Obraz a symbolika zřícení a pádu věže je znamení zhroucení starých myšlenkových vzorců, názorů a postojů…symbol změny v pohybu. Jaký bude dopad, to teprve ukáže čas. Věž je naše nastavené zrcadlo. Je to vnější odraz našeho vnitřního světa. Zboření starých dogmat, krize, zhroucení přežitých forem, revoluce, průlom, převrat, náhlé šokující události, exploze, odhalení, zjevení….

Dlouhodobý tlak, napětí a negativní energie, která proudila Paříži, musela někde explodovat. Tato energie si vybrala 850 let starý chrám Notre-Dame dřívější název Dům Boží. Načasování této události není žádnou náhodou. Nikdy se nejedná o žádné náhody, tak jako například udeřil blesk do věže ve Vatikánu, vždy se jedná o znamení. Takové události mají vždy s lidmi zatřást, že sešli z cesty a je něco špatně. Když padne a hoří věž, dochází ke změnám. Co svět světem stojí a lidé v něm, vždy půjde na prvním místě o víru. A vždy si lidé pokládali otázky: Proč jsem tady? Jaký je smysl mé existence? Čemu věřím?

Asi týden před touto smutnou událostí,  mi proletěla silná myšlenka hlavou na Paříž a celou Francii. To je neúsné, co se tam odehrává. Dojde ke změně, tímto způsobem už to dál není možné.

Informace o změnách mi přiletí o něco dříve a já vím, že se budou dít.

 V každém případě pro všechny z nás, pád věže je znamením. A ať už ta symbolika přichází jako znamení z nebes nebo odkudkoliv jinde, vždy to znamená, prožité krize pro nás představují velký potenciál. Pevně věřím, že tato událost, uvede do pohybu nové evoluční změny jenom k dobrému. 

 

Mějte se krásně a s láskou Milena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milena Machurová
Autorka Magických karet emocí. Motivátorka a podporovatelka dobrých pocitů, která pomáhá lidem výkladem z karet emocí, ujasnit si pocity v rozhodování, v běžných i nezvyklých životních situacích a inspiruji k tomu, že každý z nás může objevit své světlo. S vášní a touhou ukazuji cestu každému, kdo má zájem, jak se cítit skvěle ve svém těle a jak se cítit dobře na duši. Žena s vášní k zázrakům, jak funguje naše mysl, tělo a emoce. Vizionářka s obdivem k Vesmíru a jeho zákonům. Autorka šesti e-knih: Zázraky se dějí aneb Jsi kočka, Restart Emocí, Tajemství života, Andělský tanec emocí, Magické metody, Magické otázky. FB: Zakladatelka a autorka fanpage Zázraky se dějí Více informací o mně najdete zde: Můj příběh
Komentáře