Mocné poselství pro lidstvo ❤️

Mocné poselství pro lidstvo ❤️

Hopi indický vůdce White Eagle se k situaci před několika dny vyjádřil:

′′ Tento okamžik, který lidstvo nyní prožívá, lze považovat za dveře nebo díru. Rozhodnutí spadnout do díry nebo projít dveřmi patří vám. Pokud budete informace konzumovat 24 hodin denně, s negativní energií, neustále nervózní, s pesimismem, spadnete do této díry.

Pokud ale využijete této příležitosti a podíváte se na sebe, přehodnotíte život a smrt, postaráte se o sebe a ostatní, projdete tím portálem.

Starejte se o svůj domov, pečujte o své tělo. Spojte se se svým duchovním domovem. Když se staráš o sebe, staráš se o všechny zároveň.

Nepodceňujte duchovní rozměr této krize. Berte pohled na orla, který vidí vše shora širším pohledem. V této krizi je společenská poptávka, ale i duchovní poptávka. Obojí jde ruku v ruce.

Bez sociální dimenze upadáme do fanatismu. Bez duchovní dimenze upadáme do pesimismu a zbytečnosti.

Jste připraveni projít touto krizí. Vezměte si krabici s nářadím a využijte všechny dostupné nástroje.

Naučte se odpor příkladu indických a afrických národů: byli jsme a stále jsme vyhubeni. Ale nikdy jsme nepřestali zpívat, tančit, zapalovat oheň a mít radost.

Necítím se provinile za to, že se cítím šťastně v těchto těžkých časech. Být smutný nebo naštvaný vůbec nepomáhá. Odpor je odpor skrze radost!

Máte plné právo být silný a pozitivní. Nelze to udělat jinak, než si udržet krásné, radostné a zářivé držení těla.

Tohle nemá nic společného s odcizením (neznalostí světa). Tohle je strategie odporu.

Když procházíme dveřmi, máme nový pohled na svět, protože jsme čelili svým strachům a útrapám. To je vše, co teď můžete udělat:

– Vyrovnanost v bouři

– Zachovejte klid, modlete se denně

– Udělejte si zvyk setkávat se s posvátným každý den.

Projevte odpor skrze umění, radost, důvěru a lásku.

Hopi indický náčelník Bílý orel

Zveřejněno 9 července 2021

Milena Machurová
Autorka Magických karet emocí. Motivátorka a podporovatelka dobrých pocitů, která pomáhá lidem výkladem z karet emocí, ujasnit si pocity v rozhodování, v běžných i nezvyklých životních situacích a inspiruji k tomu, že každý z nás může objevit své světlo. S vášní a touhou ukazuji cestu každému, kdo má zájem, jak se cítit skvěle ve svém těle a jak se cítit dobře na duši. Žena s vášní k zázrakům, jak funguje naše mysl, tělo a emoce. Vizionářka s obdivem k Vesmíru a jeho zákonům. Autorka šesti e-knih: Zázraky se dějí aneb Jsi kočka, Restart Emocí, Tajemství života, Andělský tanec emocí, Magické metody, Magické otázky. FB: Zakladatelka a autorka fanpage Zázraky se dějí Více informací o mně najdete zde: Můj příběh
Komentáře