Co je to vyhoření, vnitřní plamen a šest stěn

Uvnitř nás je vnitřní plamen, který živí životní sílu. Tento vnitřní plamen je naší esencí. Je to zdroj naší síly a našeho ducha. Každé rozhodnutí je jako polínko do tohoto ohně. Buď děláme rozhodnutí, která nás podporují a zvětší plamen anebo rozhodnutí, která plamen pokropí a zdusí.

Je to jako kdybychom do krbu dávali mokrá polínka a pak se divili, že se oheň zadusil a valí se ven štiplavý dým. Člověk nemůže popadnout dech a dým mu vletí do očí i do plic.
Přesto pokračuje dál a dává jedno polínko za druhým, cítí, že nemůže přestat a, že má velkou zodpovědnost za všechna polínka rozhodnutí. Než mu dojde, že je vyhořelý, že svůj oheň zadusil.

Život, který žijeme je výsledkem všech našich předešlých rozhodnutí.
Naše rozhodnutí mají přímý vliv na stav naší mysli i naši náladu. Každý čin má svůj následek. Je to zákon akce a reakce. Když je náš plamen slabý, nemáme dost sil, abychom se vypořádali s nemocí, pochybnostmi, kritikou atd. Lidé se stávají obětí vlastní slabosti.
Přitom síla a zdraví našeho vnitřního plamene ovlivňují i všechny kolem nás.

Stejně jako oheň venku, tak i oheň uvnitř nás, je potřeba udržovat a hlídat. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Když se rozhoří příliš, může spálit všechno na popel.
Oheň je naše životní síla, a jestliže člověk jede stále na plný plyn, je to jako přikládat stále do pece. Pec je rozžhavena doběla a otřásá se v základech. I oheň je potřeba udržovat v rovnováze, aby poklidně hořel.
Metafora – oheň je naše vnitřní síla a polínka jsou naše energie, vášeň.

Nedávno jsem viděla moc hezké video, kde bylo ve stručnosti řečeno toto:
Představte si sebe jako svíčku, která stojí v prostoru. Aby plamen hořel, musí být ze všech stran chráněn.

První stěna je místo, kde pevně stojí. Člověk ví, kam patří, kde je jeho místo, kde oheň klidně a radostně plápolá. Ví, že už nemusí zmateně pobíhat sem a tam. Představte si tu svíčku, že by se v tom prostoru posunovala sem a tam, tak by její plamínek divoce a neklidně hořel.

Druhá stěna je před námi. Stále mít něco před sebou, znamená mít na co se těšit, z čeho mít radost, vidět radostnou budoucnost a dělat si plány, z kterých se radujeme. Často starší lidé říkají, už mě nic nečeká, všechno jsem prožil, na mně už nezáleží, už je to jedno…
Není to pravda. Každý den je zázrak.

Třetí stěna je za námi. Mít se o koho opřít. Kdo je pro nás ve vztahu tou oporou. Na koho se můžeme spolehnout. Komu můžeme důvěřovat. Mít krytá záda. Zadní stěna je pro nás jistotou a bezpečím. To co je za námi, je velmi důležité, pro náš vnitřní plamen. Představte si svíčku, která by se neustále otáčela dozadu, jestli ji někdo neohrožuje a nechce ji sfouknout. Pokud ví, že je zezadu chráněna, může bez obav radostně hledět vpřed.

Čtvrtá stěna je vlevo. Srdce máme vlevo a tato stěna symbolizuje, jak je důležité, mít přátelé. Komu si můžeme vylévat své srdce. Komu se můžeme vypovídat.

Pátá stěna je vpravo. Jsou to dobré pracovní vztahy. Spolupráce. Je to naše tvořivost.
Představte si, kdybyste neměli levou a pravou stěnu, co by se stalo s vaším plamenem svíčky.

Šestá stěna je prostor nad námi. Je to prostor, v kterém jsme chráněni proti vyhoření. Jsou to duchovní hodnoty. Pravda, víra, naděje, krása, umění a láska.

Představte, že nemáte na práci nic jiného, než se postarat o svůj vnitřní oheň a neděláte nic jiného, než že se hodinu za hodinou, den za dnem, rok za rokem rozhodujete tak, aby to prospívalo vašemu plameni a abyste ho ochránili. Každé rozhodnutí, každá vaše volba, buď plamen zadusí anebo jasně zaplane.

Přeju vám, ať je každé vaše rozhodnutí takové, kdy se vaše srdce zaraduje a duše dojde klidu. A jak to dokázat?
„Než se pro cokoliv rozhodnete, ujistěte se, že vás to učiní šťastným.“

Každý den děláme rozhodnutí. Často nevědomých rozhodnutí, která se den za dnem sčítají a v konečném důsledku nás dovedou tam, kde jsme. Buď je zaměřena pozornost na to, co člověka trápí nebo co ho těší.

Posilujte svůj vnitřní plamen a rozhodujte se tak, že si jako první položíte otázky:
Posílí mě to nebo oslabí?
Co je pro mě nejlepší?
Co je nejlepší pro mou duši?

Chcete vědět, jaká bude vaše budoucnost?
Necháváte slepě řídit svůj život „náhodou?“
Faktem je, jak se rozhodnete dnes, takový bude zítřek.
Jaká bude akce, taková bude reakce.
Záleží na tom, jak se rozhodnete. Pokud se rozhodujete a děláte akce a stále nejste spokojeni s výsledkem vašeho života, je potřeba to udělat jinak. Začněte se jinak rozhodovat. Nevíte jak?

Pomáhám lidem ke spojení s vlastní duší…s  vnitřním plamenem… pomocí výkladu, z Magických karet emocí.
Nejsme oběť okolností, svůj osud držíme ve vlastních rukou.

Pokud není váš život takový, jaký si přejete, můžete si být jistí, že je ve vás rozpor s vaším přáním.

 Kolik máte energie a vášně?

Co je pro vaši duši nejlepší? 😍❤️

https://milenamachurova.cz/vyklad-karet-emoci/ ❤️

S láskou Milena❤️

Milena Machurová
Autorka Magických karet emocí. Motivátorka a podporovatelka dobrých pocitů, která pomáhá lidem výkladem z karet emocí, ujasnit si pocity v rozhodování, v běžných i nezvyklých životních situacích a inspiruji k tomu, že každý z nás může objevit své světlo. S vášní a touhou ukazuji cestu každému, kdo má zájem, jak se cítit skvěle ve svém těle a jak se cítit dobře na duši. Žena s vášní k zázrakům, jak funguje naše mysl, tělo a emoce. Vizionářka s obdivem k Vesmíru a jeho zákonům. Autorka šesti e-knih: Zázraky se dějí aneb Jsi kočka, Restart Emocí, Tajemství života, Andělský tanec emocí, Magické metody, Magické otázky. FB: Zakladatelka a autorka fanpage Zázraky se dějí Více informací o mně najdete zde: Můj příběh
Komentáře