Modlitba pro uzdravení světa. ❤️

Drahý Bože. ❤️

Děkuji ti za to, že jsi mi umožnil přijít tady na tuto planetu.
Děkuji ti, že mohu procházet zkušenostmi a získávat tak nová poznání pro svou duši.
Děkuji ti, že jsi mi umožnil i takové zkušenosti, které mou duši srážely k zemi a někdy zase roztrhaly mou duši na kusy.
Děkuji ti, že jsem díky tvé pomoci dokázala znovu poskládat všechny dílky dohromady.
Děkuji ti, že jsem díky tomu mohla objevit zcela nové obrazy a úhly mého pohledu.

Ráda bych ti sdělila své pocity a dala ti pár otázek.

V poslední době jsem vnímala, že i ty vytváříš další obrazy a vše se najednou neuvěřitelně zrychlilo.
Začal se vířit chaos, který smetl všechno do jednoho víru a tento vír se rychlostí posunoval po celé planetě Zemi.
Čas na Zemi se zrychlil a tvoje tvorba dalších dějů, způsobila, že my lidé jsme často předbíhaly i svůj stín.

Sledovali jsme sami sebe s nepřítomným zrakem zahleděným do dálky, s vidinou konzumovat další a další věci a zážitky.
Utíkaly jsme sami od sebe a naše mysl nás škodolibě uklidňovala, že je vše v pořádku.
Že jsme všichni propojeni v online světě.
Prožitky přítomného bytí se začaly ztrácet v hypnoticky upřeném pohledu na spojovací sítě, na mobilním displeji.

Začali jsme prožívat svůj svět v zrcadle jiného světa.
A začali jsme společně poznávat, kdo jsme my lidé.
A začali jsme se ptát.
Co tady děláme?
Jak to, že někdo má srdce a někdo ne?
Kdy se to stalo, že lidé bez srdce přestali mít pochopení pro lidi se srdcem?
Jak to, že lidé se srdcem cítí velikou bolest?

Když se naše srdce bolestně stahuje, když vidíme a vnímáme, co lidé bez emocí, s tímto světem dokážou dělat.
Chladnokrevnost a robotické jednání proti lidské empatii, citlivosti a soucitu.
Žijeme v tomto světě lidi a lidí, kteří se jen tak tváří, že jsou lidmi.

Člověk bez srdce není člověkem.

Jak jinak si vysvětlit války a zabíjení člověka člověkem.

Stane se to snad tehdy, když se člověk se srdcem nechá vycvičit na krutou bolest?
A pak se mu vyrve srdce?
V té chvíli se člověk stává robotem, který dokáže udělat cokoliv?

Drahý Bože sešli lidem tvou duchovní esenci Lásky a Útěchy.
Dovol otevřít a uvolnit vědomí každého člověka, který si to ze srdce přeje, aby s tebou pocítil spojení.

Aby se jednou provždy změnil obraz lidské společnosti.

Už bylo dost vytvořených zrůdností v laboratořích, kdy genetikové a vědci si pohrávali se základními prvky naší existence.
Už bylo dost vytvořených zrůdností, kdy pod rouškou altruismu a filantropie se skrývají paraziti lidské společnosti.
Už bylo dost obžalob a soudů na „zločiny proti lidskosti.“
Už bylo dost stínových vládců, kterým jde pouze o moc a vládu nad světem.
Kde lidé se svým empatickým srdcem jsou používáni jako zdroj pro jejich pocit moci.
Už bylo dost bezohlednosti a krutosti k bytostem, které si tady pro nás stvořil jako naše zvířecí přátelé.

Lidé byli naučeni stát se masou všepožírajících kobylek, které za sebou zanechávají zkázu, bolest, utrpení a smrt.

Odpusť drahý Bože lidskou krutost, když jsou na běžícím páse hozená čerstvě narozená žlutá kuřátka.
Kdy hromadně padají ve svém posledním, vyděšeném nádechu, do propasti ostrých nožů, které je v nanosekundě rozdrtí.

Drahý Bože, ty víš, že jsou tady na Zemi tři lidské druhy.

Jedním druhem jsou ti, co tuto krutost vytvářejí.

Druhý druh tuto krutost buď mlčky schvaluje, anebo se podílejí tím, že zavírají před touto krutostí oči.

Třetí druh lidí má z této krutosti rozervané srdce bolestí a odmítají se na těchto krutostech podílet.
Tvoří si svůj vlastní svět, který chtějí oddělit od šílenosti nemocného světa.

Drahý Bože, jestliže nemoc má vznik v destruktivním myšlení, kdo vymyslel zákeřné nemoci jako je aids, ebola, chřipky všeho druhu s „poetickými“ názvy, kdy se hodí vina a příčina vzniku nemoci, na zvířata?

Brání se snad zvířata z duchovního hlediska zrůdnému zacházení tím, že stvoří virus, který napadá lidi?
Nebo snad virus stvořil člověk pro své destruktivní záměry a prstem vždy ukáže na bytosti, které neumí mluvit, jako na viníka stvořeného zla?

Drahý Bože, sleduješ tady na Zemi lidský druh, kde jsou jedinci, co si stvořili pozice Všemohoucího.
Doteď si tuto hru sledoval, jak se lidem daří tvořit.
Dáváš všem stejně neomezené schopnosti, pro svou tvořivost.
Každému bylo spravedlivě dáno, že má možnosti naplnit svůj život a využít tak plný potenciál daru tvořivosti.

Sleduješ tuto hru, kdy se buňky v těle pomíchaly a začínají vytvářet v těle destruktivní procesy.
Stejně jako u každé nemoci je vyléčení záležitostí očištění duše, těla a mysli.

Drahý Bože pomoz prosím očistit lidské duše, mysl a tělo.

Ať jednou provždy dojde k uvědomění, že chemie v jídle, v pití, na těle a v těle je škodlivá.
Ať dojde k hlubokým změnám, kdy člověk přestane svými výrobky škodit druhému člověku.
Kdy člověk přestane škodit sám sobě a svým dětem.

Ať se stane pravdou, že druzí to s námi myslí dobře a přestanou vyrábět škodlivé, nebezpečné a dokonce jedovaté věci.

Drahý Bože, prosím udělej v tom pořádek a odstraň roboty, kteří škodí lidem.
Odstraň buňky, které vytvářejí v těle chaos a destrukci. Nahraď je prosím přátelskými buňkami, které vzájemně spolupracují pro dobro všech.

Vím, že To umíš.
Všichni máme možnost To pozorovat na svých tělech.
Jakým zázrakem nám srůstají kosti a rány na těle. Každý den a každou mikrosekundu probíhají uvnitř i na povrchu našeho těla tisíce zázraků.

Drahý Bože zasáhni a pomoz uzdravit lidský druh, který byl napaden destruktivním virusem myšlení.

Moc tě o To prosím jako jedna buňka z miliard buněk tohoto světa.
Jedna z buněk, která vnímá, že je potřeba tvého zásahu a tvé pomoci.
Moc ti děkuji, že jsi mi věnoval svou laskavou pozornost a pokorně ti děkuji za uzdravení.

S láskou Milena ❤️

Pro tebe, kdo jsi dočetl-a až do konce a dotklo se to tvého srdce, můžeš svým jménem podepsat a dodat této modlitbě i tvou energii.

Stačí si to v duchu představit a říct:
„Podepsáno mým srdcem.“ ❤️

Milena Machurová
Autorka Magických karet emocí. Motivátorka a podporovatelka dobrých pocitů, která pomáhá lidem výkladem z karet emocí, ujasnit si pocity v rozhodování, v běžných i nezvyklých životních situacích a inspiruji k tomu, že každý z nás může objevit své světlo. S vášní a touhou ukazuji cestu každému, kdo má zájem, jak se cítit skvěle ve svém těle a jak se cítit dobře na duši. Žena s vášní k zázrakům, jak funguje naše mysl, tělo a emoce. Vizionářka s obdivem k Vesmíru a jeho zákonům. Autorka šesti e-knih: Zázraky se dějí aneb Jsi kočka, Restart Emocí, Tajemství života, Andělský tanec emocí, Magické metody, Magické otázky. FB: Zakladatelka a autorka fanpage Zázraky se dějí Více informací o mně najdete zde: Můj příběh
Komentáře